Simulert sykdom er et problem

Å late som man er sykere enn man er, er vel noe vil alle har gjort i løpet av livet. Om det ikke skjer ofte, og det ikke har store konsekvenser for andre, er det for det første ikke noen sykdom, og for det andre er det heller ikke noe samfunnsproblem.

Problemet er imidlertid at for noen bedrag har store konsekvenser for andre, samt at grov svindel av offentlige sykeordninger både koster penger og betalingsvilje hos de som ikke svindler.

Simulert sykdom er et symptom på det moderne velferdsamfunnet.

Både i dag og historisk er det ekte sykdom som har vært problemet, selv om simulert sykdom er kjent fra tidenes morgen. Det var nok ille for familien i gamle dager også, hvis noen ikke dro sin del av lasset, fordi de lot som de var syke, men  sett i forhold til all lidelsen og kostnaden ekte sykdom skapte for pårørende og samfunn, var ikke noe simulert sykdom noe samfunnsprblem.

Historisk var simulert sykdom kun et samfunnsproblem hvor man fikk «epidemier», fordi grupper i samfunnet fikk noe å tjene på å simulere sykdom, hvor den klassiske er ungguttene for syke til å gjøre militæretjeneste ved fronten.

At simulert sykdom ikke var noe problem i gamledager, den tid det ikke var noen fordeler man kunne oppnå ved å være syk, samtidig med at man kunne få rene epidemier av simulert sykdom, når grupper kunne oppnå goder ved å klassifiseres som syk av øvrigheten, forklarer også hvorfor simulert sykdom har blitt et problem i de moderne velferdssamfunnene.

Hos oss er nå refusjonsordningene for sykdom for det første blitt blitt så gode, at man ikke taper mye på å være syk kontra å jobbe. Videre er ikke refusjonsordningene basert på om du virkelig er syk eller ikke, men om du har fått en lege eller et team av leger, til å gi deg et papir på at sykdomsbyrden er for stor for å jobbe. At enkelte grupper da velger å simulere sykdom for å få papirer som gir rett til stønad,

Hvor stort problemet er i dag er vanskelig å si, men flere vil simulere sykdom for å oppnå godene ved en diagnose, jo bedre stønadsreglene er.

Dommerrollen simulert sykdom gir leger og helsevesenet

Hvilke grupper lyver på seg sykdom.

1. Lyve på smerter for å få narkotika

2. Simulere sykdom for å få økonomiske eller matrielle goder.

3. Omsorgsperson fremprovoserer sykdom hos barnet.

Legerollen spm dommer-rolle

det fremdeles sykdom som er samfunnet sin side simulert sykdom noe stort tap for fellesskapet var det ikke, da det ikke var offentlig støtte til merutgifter ved sykdom eller frafall av arbeidsinntekt.

Anderledes er det i de moderne velferdstater. Borte er tidlige tiders syke som kreket seg på jobb, da familien måtte ha mat,

I legenes ideelle verden så er det en syk pasient som behøver behandling, hvis han lyver for legen sin.  I den virkelige verden er det mer vanskelig.

Ikke er det en klar overgang mellom under eller overdrivelser , til hva som er løgn, når pasienten beskriver sine symptomer og livstil. For å gjøre det ennå vanskeligere så er det heller ikke sikkert at informasjon  blir oppfattet korrekt, av enten lege eller pasient. Enkelte pasienter er så høflige og glade for at legen hjelper dem, at de sier at medisiner fungerer bedre enn de gjør.

Som om ikke dette var nok, så har legene fått en uklar vekter og dommerolle utdelt av velferds-staten, hvor de skal avgjøre hvem som er syke nok til trygde og støtteordninger.

Nå kan er ikke løsningen at alle leger lærer alle verktøy innen simuleringsdiagnostikk.

Når man kan oppnå uføretrygd ved å simulere syk, er det klart at noen vil gjøre. Det samme vil noen gjøre for å ruse seg, mens andre igjen lyver, slike at de kan selge medisinen videre.

Det er alså ikke fordi det vil løse problemet med bevisst svindel i helsevesenet, at man bør lære mer om simuleringsdiagnostikk. Hovedårsaken er at økt kjennskap til simuleringsdiagnostikk vil kunne hjelpe pasienten til en mer riktig diagnose, da kunnskapen tilbyr vertøy legen kan bruke for å teste sin egen diagnose.

Fra en leges synspunkt er det viktige at korrekt diagnose blir satt, ikke svaret på om pasienten sa  han hadde vondt fordi han ønsket å oppnå noe, fordi han trodde det var riktig, fordi han skulle tilfredstille legen, eller om det er fordi legen har missoppfattet, og tror pasienten har klaget på smerter i ryggen, når det egentlig var nyrene.

 

Tanken bak disse nettsidene er å få en økt bevisshet innen helsetjenesten om simuleringdiagnostikk som verktøy for fler enn spesialister. I tillegg til disse informasjonssidene så tilbyr Jackson Lectures and Consultations LTD med Dr. Thomas Jackson foredrag og workshops.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s